Visa expanderat
maj 30, 2023 | ht-dekan

Kommunikation@HT

HT-fakulteterna har många ämnen som på olika sätt och ur olika synvinklar studerar kommunikation. Ja, när man börja räkna efter (filmvetenskap, bokhistoria, kognitionsvetenskap, språken, …
0 Kommentarer
maj 5, 2023 | ht-dekan

Paul Agnidakis ny universitetslektor i etnologi

Det har nyligen anställts två universitetslektorer i etnologi. Paul Agnidakis presenterar sig så här:"Jag är docent i etnologi, närmast med bakgrund som lektor vid …
0 Kommentarer
april 22, 2023 | ht-dekan

Olycklig jämförelse mellan prislappar i dagens DN

Företrädare för nitton lärosäten skriver idag på DN att svenska ingenjörer inte håller måttet. Orsakerna som anges känns igen från våra egna utbildningar. Studenter …
0 Kommentarer
februari 28, 2023 | ht-dekan

Utveckla humanistiska och teologiska innovationsidéer

Idag vill jag skicka vidare en Inbjudan: Möjlighet att utveckla innovationsidéer HT-fakulteterna uppmuntrar och stödjer utvecklingen av idéer som kan bli nya innovationer. Sök …
0 Kommentarer
februari 28, 2023 | ht-dekan

Vetenskapsrådet på fakultetsbesök på LUX nästa vecka

Vetenskapsrådets huvudsekreterare och koordinator för humaniora och samhällsvetenskap, Stefan Svallfors och Anders Sundin, kommer till Lunds universitet den 7 mars. LUX aula är öppen …
0 Kommentarer
Äldre inlägg