Ny universitetslektor i arkeologi: Åsa Berggren

HT-fakulteterna är glada att kunna hälsa ny universitetslektor i arkeologi välkommen! Åsa Berggren presenterar sig så här:

”Jag har arbetat inom uppdragsarkeologin i Skåne i 27 år, men har under tiden också haft en fot i forskarvärlden. Som uppdragsarkeolog har jag arbetat med lämningar från vitt skilda perioder, från 10 000 år gamla boplatser, till spår av det svenska bondesamhället, bara några få århundraden gamla. Den vanligaste typen av lämning jag har undersökt är dock spår av boplatser från sten-, brons- och järnålder. Främst har jag specialiserat mig på perioden neolitikum, eller bondestenåldern, ca 4000 – 1800 f.Kr. Bland annat har jag undersökt tidigneolitiska flintgruvor i Ängdala/Södra Sallerup utanför Malmö, en plats som spelat en viktig roll i neolitiseringen i regionen, dvs. övergången från ett liv som jägare och samlare till ett bofast liv som bönder. Min avhandling behandlade också ett neolitiskt material från Malmöområdet, bland annat bestående av keramikkärl och flintredskap, nedlagda i ett kärr i samband med olika ritualer.

Min inställning till hur vi tolkar det arkeologiska materialet är grundad i synen på vår materiella kultur som en del i människans sätt att forma och formas av våra samhällen. Detta har också lett till ett intresse för hur vi utför vårt arkeologiska arbete, allt från utformandet av fältarbetet till tolkningsprocessen som resulterar i ny kunskap om förhistoriska samhällen. En del av min forskning har berört just hur olika metoder och angreppssätt påverkar hur vi förstår och tolkar det arkeologiska materialet och hur vi på bästa sätt kan forma förutsättningarna för att kunna göra kvalificerade tolkningar. Den ökande digitaliseringen av dokumentation, analys och arkivering har inneburit stora förändringar och jag intresserar mig för hur dessa förändringar påverkar den arkeologiska tolkningsprocessen.

Jag har även undervisat i arkeologi som vikarierande lektor här på Lunds universitet, och ser fram emot att återuppta arbetet och få träffa studenter och kollegor igen.”

Bästa hälsningar,
Johannes

mars 31, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade