Magdalena Petersson McIntyre – universitetslektor i modevetenskap

Med någon liten eftersläpning ska vi återuppta presentationerna av dem som HT-fakulteterna anställt den senaste tiden. Vi är väldigt glada att kunna hälsa Magdalena välkommen till oss här på HT som universitetslektor i modevetenskap. Magdalena presenterar sig så här:

”Jag tycker verkligen att det är roligt att få komma till sektionen för modevetenskap vid Campus Helsingborg och till Institutionen för kulturvetenskaper i Lund. Modevetenskap är ett fantastiskt ämne som för samman frågor om kroppen, vardagliga rutiner, normer och identiteter med ekonomiska processer, konsumtion och design. Under de snart 20 år som modevetenskap funnits vid svenska universitet har ämnet tagit form som en transvetenskaplig disciplin där många av samtidens utmaningar ställs på sin spets. Processer och perspektiv som digitalisering, hållbarhet, inkludering och globalisering har fört med sig stora utmaningar för modets praktiker och betydelser. Jag ser fram emot, att tillsammans med kollegerna vid Campus Helsingborg och studenterna i modevetenskap, ta mig an de utmaningar som modeindustrin står inför och hur det påverkar hur vi alla väljer att klä våra kroppar.
En aspekt av digitaliseringen handlar om hur förändringar i flödet av information har påverkat spridningen av mode. I min tidigare forskning har jag bland annat undersökt framväxten av influencers som nya makthavare vars inflytande bygger på att gränser mellan privat och offentligt samt mellan konsumtion och produktion har förskjutits. Jag har också studerat känslors betydelser för arbetsvillkor inom detaljhandeln med ett särskilt fokus på arbetskläder. I flera artiklar har jag ägnat mig åt meningsskapande kring parfym och parfymförpackningar, samt konsumenters motstridiga förhållningssätt till sina garderober .
Min senaste publikation är antologin Luxury fashion and Media Communication (2024) som sammanför forskning om lyx i Europa, USA och Kina. Lyxkonsumtion har fått en ny aktualitet och sällan varit så omdebatterat i svenska medier som under det senaste året. Mitt bidrag i boken handlar om hur anställda i parfymbutiker medskapar lyx genom att växelvis uppmuntra respektive förhindra beröring.
Ett pågående forskningssamarbete under uppbyggnad handlar om hur föreställningar om lyx översätts mellan olika sociala och geografiska kontexter, tillsammans med forskare i Sverige, Storbritannien, Kina och Italien.
Jag ser verkligen fram emot att utveckla och stärka den modevetenskapliga forskningen och undervisningen vid Lunds universitet och såväl fortsätta med mina tidigare forskningsintressen som att ta mig an nya frågor inom det modevetenskapliga fältet.”

Varmt välkommen!

Johannes


april 12, 2024

Inlägget postades i

Okategoriserade