Lisa Hellman blir professor i historia, med inriktning mot internationell och global historia

Vi är glada att kunna meddela att rektor idag beslutat att anställa Lisa Hellman som professor i historia, med inriktning mot internationell och global historia. Så här presenterar sig Lisa:

”Jag är en globalhistoriker i både teorin och praktiken. I min forskning arbetar jag i skärningspunkten mellan social, kulturell och maritim historia i Öst- och Centralasien, med särskild tonvikt på tidigmodern tid och på genusfrågor – och konsekvent med ett globalhistoriskt perspektiv. En röd tråd i min forskning har varit att belysa globala maktrelationer underifrån: hur kändes det egentligen att leva en global koppling? För många, kanske de flesta, var det inte någon positiv upplevelse.
Det intresset har lett mig till studier av tidigmoderna hamnmiljöer i Kina och Japan, men också till studier av skepp som sociala, mobila sfärer. De studierna kom att betona hur ny, och hur kort, den europeiska dominansen egentligen är. I mina studier av Ryssland och Centralasien har jag arbetat med gränsforskning (hur skapas och upprätthålls gränser, och av och för vem?), men också med historiska perspektiv på vetenskap och arbete. Jag startar just upp en VR-miljö ”Moved Apart”, som studerar hur man beskriver separation. Hur kändes det att skiljas från sina nära? Där jämför vi Japan, Korea, England och Skandinavien.
Vad det här lärt mig om vetenskaplig praktik är att vi sällan arbetar helt bäst själva. Sedan 2021 driver jag NordGlob – ett nätverk för globalhistoriker i Norden; just nu startar jag upp en grupp för globalhistoriskt intresserade inom Lund, LAUGH (Lund Assembly for Universal and Global History), som jag hoppas kan bli tvärvetenskaplig, rolig, och rasande kreativ.
Jag har tidigare haft tjänster i Bonn, Berlin och Tokyo, och med längre vistelser i bland annat Kina, Turkiet och England. Det är dock spännande att ha hamnat i Lund till sist!”

Mycket välkommen, Lisa!

Johannes

december 21, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade