Lektorsprogrammet tar form

En del av HT-fakulteternas kompetensförsörjningsplan kom på plats i och med professorsprogrammet. Sedan dess har vi börjat arbeta med ”lektorsprogrammet”. Här kartläggs till exempel vägarna till lektorat vid HT-fakulteterna och det önskvärda förhållandet mellan dem. Målsättningen är att för varje ämne bidra till att hitta en bra balans för lektorsrekryteringar genom utlysningar av lektorat och biträdande universitetslektorat (bul), överföring av WAF:ar och Pro Futura och i vissa fall befordran av adjunkt.

Andelen bul-anställningar vid HT-fakulteterna har hittills varit liten. HT-fakulteterna har emellertid erbjudit institutionerna möjlighet att anmäla intresse av att utlysa bular där fakultetsnivån finansierar forskningsdelen. Tre sådana utrymmen avsattes i budgeten för 2022, och det har resulterat i sex högkvalitativa intresseanmälningar från våra institutioner och flera diskussioner om möjligheten att dela på finansieringen av forskningsdelen i bulen mellan fakulteterna och institutionen för att finansiera fler än tre. Grundläggande är dock att man ger den som får anställningen riktigt goda förutsättningar att meritera sig under de första fyra åren och öppnar för ett sökfält utanför lärosätets och nationens gränser.

Det som vi kommer att börja arbeta med nu är kompetensutveckling inom lektoraten – och då speciellt den pedagogiska meriteringen. Vi planerar att ta fram en modell för pedagogisk meritering. Det övergripande målet med pedagogiska meriteringsmodeller är att ytterligare höja kvaliteten på utbildningarna genom att lyfta fram betydelsen av skickliga pedagoger och forsknings- och erfarenhetsbaserad pedagogisk praktik, men vi behöver arbeta mer med att hitta ett ramverk inom vilka sådana meriter får det erkännande de förtjänar.

Bästa hälsningar,

Johannes

februari 28, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade