Första professorn i utbildningsvetenskap med inriktning mot forskning om högre utbildning

Före julledigheterna beslutade rektor att anställa Katarina Mårtensson som professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot forskning om högre utbildning. Det ska bli mycket spännande att följa utvecklingen inom det här området. Så här presenterar sig Katarina:

”Jag är oerhört hedrad och stolt över att ha fått Lunds universitets första professur i utbildningsvetenskap med inriktning mot forskning om högre utbildning. Under mina 25 års engagemang i högskolepedagogisk utveckling vid LU har jag observerat förändringar i såväl den högskolepedagogiska praktiken inom universitetet, som i de teoretiska perspektiven och det internationella forskningsfältet ’academic development’. Omvärlden förändras, förutsättningar för högre utbildning förändras, studentgrupper förändras och förståelsen för hur detta påverkar högre utbildning ligger i kärnan av den forskning som ligger inom mitt fält.
Mitt eget forskningsfokus handlar om universitetslärares förutsättningar för professionell utveckling i relation till deras undervisnings- och utbildningsengagemang. I synnerhet har jag kartlagt hur deras informella, så kallade signifikanta nätverk (Roxå & Mårtensson, 2009), och mikrokulturer (Mårtensson, 2014 m.fl.) påverkar och bidrar till undervisningspraktiken och utvecklingen av den. På senare tid har jag också intresserat mig för kollegialitet, vad det egentligen är, hur det yttrar sig och påverkar individers agerande inom högre utbildning. Ett annat spännande, pågående, longitudinellt samarbetsprojekt handlar om att kartlägga hur akademiska lärare och ledare över tid förhåller sig till en utbildningspolicy inom en fakultet.
Jag är redaktör för den internationella tidskriften Teaching & Learning Inquiry, som är kopplad till organisationen International Society for the Scholarship of Teaching and Learning, ISSOTL, där jag också varit ordförande i tre år och erhållit en Distinguished Service Award. Jag handleder för närvarande fyra doktorander som alla har forskningsinriktning mot högre utbildning. Mitt övriga undervisningsengagemang ligger inom ramen för AHUs (Avdelningen för Högskolepedagogisk Utveckling) högskolepedagogiska verksamhet. Jag är också studierektor för forskarutbildningen inom utbildningsvetenskap.
Jag ser väldigt mycket fram emot att ytterligare stärka och utveckla den utbildningsvetenskapliga forskningen vid Lunds universitet.”

Lycka till, Katarina!

Johannes

januari 16, 2024

Inlägget postades i

Okategoriserade