Finns en risk att tvärvetenskapen konserveras? Tankar från ECHIC-konferensen

Man skulle kunna förvänta sig att ett brett universitet, som Lunds, excellerade i helt oväntade tvärvetenskapliga kombinationer och att förnyelsen var som störst i de tvärvetenskapliga sammanhangen. Men min känsla är att diversiteten är mindre i den tvärvetenskapliga än i den inomvetenskapliga forskningen. Eller är det en synvilla att ungefär samma personer återkommer i alla tvärvetenskapliga initiativ – från pufendorfansökningar till intresseanmälningar till profilområden? Det är antagligen en synvilla, jag har ingen evidens som tydligt visar på det omvända förhållandet. Samtidigt är tanken inte helt i avsaknad av plausibilitet. Forskare som fungerar väl i tvärvetenskapliga sammanhang fortsätter inte sällan i nya tvärvetenskapliga sammanhang. Så länge dessa möjligheter är få och kanaliseras genom ett litet antal institut och görs möjliga genom ett fåtal typer av finansiering koncentreras de intresserade rimligen dit. Det finns en rationalitet i det. Det är naturligtvis bra, men risken att det blir en flaskhals för nya, helt annorlunda tvärvetenskapliga sammanhang med nya forskare kan efterhand bli påtaglig. Lunds universitet måste därför se till att lämna utrymme för tvärvetenskapens olika faser och spelare. Det duger inte i längden att initiativen som blir pufendorfteman, samverkansinitiativ och profilområden är ungefär desamma – och inte heller att de som deltar inom dem är desamma. Eller snarare: om det är så måste det till fler fora som säkrar nästa generation framgångsrik tvärvetenskap. Tanken slog mig idag, under den stimulerande ECHIC-konferensens avslutande dag (som Lunds universitet genom Barbara Törnquist-Plewa och Isak Hammar förtjänstfullt arrangerade), när Ingrid Berg från Uppsala presenterade CIRCUS. På ett sätt kändes det egendomligt med ett tvärvetenskapligt centrum för HumSam. Varför skulle vi ha det i Lund, när vi redan har Pufendorf? Svaret kanske är att CIRCUS, trots sin ämnesmässiga begränsning, möjliggör en mer nyskapande, sökande tvärvetenskap än Lunds universitet har möjlighet att stödja?

Trevlig helg,

Johannes

april 22, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade