Biträdande universitetslektor i humaniora med inriktning mot digitala kulturer eller språk/kognition/kultur PA2023/3818

Jag vill passa på att informera om en utlysning eller snarare kanske ett arbetssätt som jag hoppas att vi ska kunna använda oftare framöver för att komplettera arbetet med rekrytering av den ibland mycket specifika kompetens som vi söker efter för att passa in i befintliga utbildnings- eller forskningsstrukturer. Det handlar om rekrytering av akademiskt unga forskare och lärare som, just därför att det på förhand inte definierats vilken deras ämnestillhörighet ska vara, på sikt kan underlätta universitetets behov av att förnya sig. Det är självklart så att vi hoppas och är övertygade om att många anställda, oavsett vilken kravprofil som användes vid rekryteringen av dem, utvecklar universitetet i nya spår, men det är ändå för HT-fakulteternas del en satsning som ska bli spännande att följa.
Kanske du vill söka?
Biträdande universitetslektor i humaniora med inriktning mot digitala kulturer eller språk/kognition/kultur
PA2023/3818

God fortsättning!
Johannes

januari 11, 2024

Inlägget postades i

Okategoriserade