Anslag från Crafoordska stiftelsen

Nu har Crafoordska stiftelsen beslutat om vilka projekt de har möjlighet att stödja i vår – och mycket glädjande beviljades flera projekt från HT. Dessutom beviljades ett stort infrastrukturprojekt vid HT: kognitiv zoologi – för studier av kognition genom tidens djur. Vi säger stort tack för detta, och grattis till er som fått medel!

Dan-Erik Andersson, ”Krigets eko i svenska krigsbarns familjehistorierna”, 850 tkr

Lizette Gradén, ”Urgent documentation and Circulation of Memory: Three Museums”, 850 tkr

 

Fredrik Heinat, ”Semantisk minne: utveckling och validering av ett minnestest på svenska”, 50 tkr

Björn Lundberg, ”Pedagogiseringen av framtiden: ”Projektet Framtidsberedskap” och skapandet av den senmoderna medborgaren, 1978–1990”, 600 tkr

Eleonora Narvselius, ”Home-making in displacement among Ukrainians in Poland, Sweden, Germany and Canada: Collective memories, historical narratives, transnational heritage in the wake of the Russian aggression”, 50 tkr

 

Mathias Osvath, ”Infrastruktur kognitiv zoologi – för studier av kognition genom tidens djur”, 4 300 tkr

Emil Stjernholm, ”Staten affischerar: Ett digitaliseringsprojekt”, 195 tkr

Olof Sundin, ”Who is the expert? Generative AI as a site for negotiating expertise in the datafied society”, 850 tkr

 

Karin Zackari, ”Assemblages of Business and Empire The Danish East Asiatic Company in Southeast Asia, c. 1895-1940”, 850 tkr

juni 12, 2024

Inlägget postades i

Okategoriserade